akcie ikona
 
 
strateniludia.logo
 
cens logo

 

www.hr12.eu

12.husarsky@post.sk

Vytlačiť

Pochádzame z nivy Engeravskej, z postati kde v spare júnovej roku Pána 1809 ľúte boje medzi presilou mnohou od Marchfeldu, Vlčinštálu a Kopčanov pritiahnuvšej hroznej francúzskej soldatesky, tiež ich teutónskymi vazalmi pod maršalom Davoutom zúrili a na predmostí prešporskom v redutách a valoch cisárskymi držanými, tiež aj kráľovskou insurekciou uhorskou hájenými pod generálmajorom Bianchim.

Predstavujeme slávne palatínovo husárstvo z rokov Pána 1800 - 1815, tiež v Svätom Jure neďaleko Prešporku v rokoch Pána 1800 -1802 pobývajúce a tiež vo Veľkých Topoľčanoch i Nitre neskôr.

Sme slobodné občianske združenie ľudí, ktorým je blízka uhorská a najmä stará, slávna a bohatá vojenská tradícia petržalského mikroregiónu. 

Viedli cezeň výboje  armády národov starého sveta - Gepidov, Longobardov, Rimanov, starých Slovanov, Maďarov, Avarov a Frankov. Prešli ním starouhorské kráľovské vojská, Tatári, husiti,  i Turci. Po nich sa objavili cisárski a kuruci aby ich o nejaký čas po dvakrát vystriedali nevítaní Napoleonovi vojaci, vojaci jeho spojencov a aj on sám. Územím prešli oddiely maďarských revolučných rebelov i slovenských dobrovoľníkov, neskôr Prusi a rakúske jednotky. Dostali sa sem československí legionári i talianske jednotky. V časoch pred II.svetovou vojnou predstavoval petržalský pevnostný systém chrániaciu bratislavské predmostie absolútny unikát ktorý prišiel obdivovať sám Hitler. Ruská armáda a rumunské sily boli poslednými návštevníkmi. Právom tak môžme povedať že územím Petržalky defilovali vojenské dejiny Európy a právom tak máme byť načo hrdí.

Klub vojenskej histórie Bratislava Petržalka - C.k. husársky pluk č.12 "Palatín uhorský" je od januára 2012 uznávaným členom Stredoeurópskej napoleonskej spoločnosti (C.E.N.S.). Uniforma palatínskych husárov petržalského klubu je datovaná rokmi 1801 - 1806. Viaže sa tak bezprostredne k dislokácii palatínovho pluku na území dnešného Slovenska. Jej farebné prevedenie (egalizácia) priamo odkazuje na hraničiarsky chorvátsko - slavónsky pluk, z ktorého palatínski oficiálne v roku 1801 vzišli...

Šabľa moja rúbe vzteklo,
prerúbe ma i cez peklo
a koník môj kľatá stvora,
prepluje i šíre morá!

Janík, Janík, biely Janík!
Tenký ten tvoj dolománik;
v tom tábore smutne hrajú,
veru ťa tam dostrieľajú!

Hrajú guľky olovené -
zastrelia ma alebo nie!
Hraj, muzika, hraj len ešte
že sprobujem dobré šťastie!

Janík, Janík, biely Janík!
Nebudeš tam kapitánik,
nebudeš tam v striebre, zlate,
ale budeš v prachu, blate.

 /Ján Botto - Piesne vojenské/
 
           verbovacka

Ďakujeme našim rodinám za pomoc a podporu.


koniec str 

You are here:   Hlavná stránka
| + -