akcie ikona
 
 
strateniludia.logo
 
cens logo

 

www.hr12.eu

12.husarsky@post.sk

Vytlačiť

cisár František I.

František I. (*12.II.1768 Florencia +2.III.1835 Viedeň) 

Najstarší syn cisára Leopolda II. Do roku 1792 arciknieža rakúske. V rokoch 1792 - 1806 ako František II.  cisár Svätej ríše rímskej národa nemeckého, od roku 1804 ako František I., dedičný cisár rakúsky. Od roku 1792 ako dedičný apoštolský kráľ uhorský, ďalej kráľ český, haličský a ladomerský. Poľný maršal, majiteľ 1. pešieho, 1. husárskeho, 1. kyrysníckeho, 1. švalisérskeho a 4. hulánskeho pluku.

 

arcivojvoda Karol

Karol Ľudovít (*5.IX.1771 Florencia +30.IV.1847 Viedeň)

Mladší syn cisára Leopolda II., arciknieža rakúske, vojvoda sasko-těšínsky, vicekráľ český. Generallissimus, poľný maršál, vojenský mysliteľ a teoretik, reformátor c.k. brannej moci, prezident dvorskej vojnovej rady, víťaz od Aspernu. Generálny inšpektor c.k. armády. Neskôr významný podnikateľ. Majiteľ pešieho pluku č.3 a hulánskeho pluku č.3.

 

palatín Jozef Anton 

Jozef Anton Ján (*9.III.1776 Florencia +13.I.1847 Budín) 

Mladší syn cisára Leopolda II. ,arciknieža rakúske, palatín a vicekráľ uhorský. Od roku 1836 dedičný palatín, generál jazdy, vrchný veliteľ uhorskej kráľovskej insurekcie. Dedičný župan Peštianskej, Pilišskej a Šoltskej stolice. Kapitán a hlavný sudca Kumánov. Predseda sedmipanskej tabule a miestodržiteľ, predseda uhorskej kráľovskej komory. Tvorca moderného Uhorska, reformátor, etnograf a mecén historických a vzdelávacích spolkov. Majiteľ husárskych plukov č.2 a 12 .

 

 

 

 

You are here:   Hlavná stránka
| + -