akcie ikona
 
 
strateniludia.logo
 
cens logo

 

www.hr12.eu

12.husarsky@post.sk

Vytlačiť

O cisárskej hymne

Hymna

Gott erhalte ...

Tvorcom textu rakúskej cisárskej hymny bol jezuitsky páter Vavrinec Leopold Haschka (*1.X.1749 - +3.VIII.1827). Pôvodne pôsobil vo Viedni na tamojšom jezuitskom kolégiu, neskôr prešiel do Kremze kde pôsobil ako učiteľ na jezuitskom gymnáziu. Po rozpustení jezuitského rádu v rámci reforiem cisára Jozefa II. v roku 1773 sa Haschka vrátil do Viedne, kde sa stal kustódom na tamojšej univerzite, neskôr sa stal profesorom estetiky vo vychýrenom Terezianeu. Vo svojich literárnych dielach, básňach a ódach zachytil Haschka s patriotickým zápalom ducha prvých koaličných vojen. Z jeho diel prýšti pokora a utiekanie sa k Bohu, pozoruhodná je úcta k nemu i k panovníkovi. Tvorcom melódie pôvodnej rakúskej cisárskej hymny bol hudobný skladateľ Jozef Haydn (*31.III.1732 - +31.V.1809). Narodil sa v dolnorakúskom Rohrau (cca 50 km od Bratislavy) v muzikantskej rodine. Skoro 30 rokov pôsobil v službách Mikuláša, kniežaťa Esterházyho z Galanty na jeho burgenlandskom panstve Eisenstadt. Zastaval post domáceho dôstojníka i kapelníka kniežacieho orchestra. Počas svojho plodného obdobia v esterházyovských službách napísal a uviedol 20 opier, 70 symfónii, množstvo drobných skladieb pre sláčikové kvartetá, pre klavír a husle. Vedľa iných asi 150 drobných skladieb venovaných osobne kniežaťu Esterházymu, známemu mecénovi umenia. Z nich Haydnom znotovaná báseň Vavrinca Haschku "Zachovaj nám, Hospodine" (nem. "Gott erhalte...") bola napísaná na oslavu narodenín cisára Františka II. a prvýkrát zaznela vo viedenskom dvornom divadle 12.II.1797. Neskôr bola známa ako "Pieseň ľudu" (nem. "Volkslied") alebo Cisársky kvartet, nakoľko mala štyri slohy. Neskôr ju Haydn rozpracoval ako majestátne oratórium a stala sa oficiálnou hymnou rakúskeho cisárstva. Vzbudila medzi obyvateľstvom všetkých zemí monarchie neočakávané nadšenie. Stala sa jedným zo symbolov rakúskeho boja proti Francúzsku a habsburským vojakom pomáhala prekonávať strasti porážok i víťazstvá. S jej textom na perách vojaci monarchie aj dvakrát triumfálne vstupovali do dobitého Paríža.

V roku 1808 Haydn požiadal o uvoľnenie z kniežacích služieb a presídlil sa do Viedne kde obýval dom v Gumpersdorfe, kde v ústraní 31.V.1809 zomrel pár dni po obsadení Viedne Francúzmi.

 

koniec str 

You are here:   Hlavná stránka
| + -